Biofiltry

Biofiltrace je metoda pro odstraňování emisí z odpadního vzduchu založená na využití mikroorganismů k rozkladu přítomných škodlivých látek. Znečištěný vzduch prochází biofiltrem s bioaktivní náplní, kde dochází k zachycení polutantů na povrchu biofilmu a jejich následné metabolizaci přítomným mikrobiálním konsorciem.

Biofiltry jsou široce používaným řešením eliminace emisí, vykazující stejnou účinnost jako zařízení založená na fyzikálně ‑ chemických procesech, avšak při nesrovnatelně nižších nákladech.  Na rozdíl od konvenčních technologií, jako jsou tepelné a katalytické spalování, chemická vypírka, nebo sorpce na aktivním uhlí, je biofiltrace.

Biofiltrační technologie společnosti DEKONTA získala značku kvality „Seal of Excellence“, udělovanou Evropskou Komisí.

  • vysoce efektivní (kompletní rozklad širokého spektra znečišťujících látek),
  • velmi bezpečná a šetrná k životnímu prostředí (přeměna znečišťujících látek na neškodné produkty, žádné zdroje spalin, bezodpadová technologie provozu),
  • ekonomicky velmi výhodné řešení (nižší jsou jak investiční tak i provozní náklady),
  • návrh technologického zařízení podle konkrétních podmínek daného provozu,
  • příprava projektové dokumentace pro schvalovací procesy,
  • v případě potřeby realizace pilotních testů biofiltrace na daném zařízení ve Vašem provozu,
  • výroba, dodávka, instalace kompletního zařízení, jeho údržba a monitoring účinnosti,
  • dodávka nové bioaktivní náplně pro stávající biofiltry