Katalyticko oxidační zařízení

Tato technologie je založena na rozkladu znečišťujících látek v odpadním vzduchu při zvýšené teplotě za přítomnosti vhodného katalyzátoru. Principiálně je tato technologie podobná konvenčnímu spalování na principu termické oxidace, s tím rozdílem, že přítomnost účinného katalyzátoru výrazně snižuje potřebnou teplotu (o stovky stupňů Celsia), což přináší výraznou úsporu energie a snížení provozních nákladů.

Naše katalyticko‑oxidační zařízení lze použít k odstranění prakticky všech těkavých nebo málo těkavých organických sloučenin (VOC / SVOC), včetně chlorovaných i jiných nebezpečných derivátů, a to při koncentracích až 10 000 ppm. Vzhledem k tomu, že běžně používané katalyzátory jako je platina nebo palladium jsou poměrně drahé a citlivé na deaktivaci, používáme katalyzátory na bázi speciálních oxidů přechodných kovů, které mají lepší poměr cena/výkon.