Mokré pračky

Mokré pračky jsou výhodným řešením pro čištění odpadního vzduchu s obsahem organických polutantů polárního charakteru, nebo jemných prachových částic. Vzduch zde prochází reakčními komorami s náplní plastových tělísek různých tvarů, která jsou pomocí trysek neustále rovnoměrně skrápěna cirkulující kapalinou – prací vodou (případně obsahující chemická činidla). V reakčním prostoru náplňová tělíska zajišťují neustálé tříštění dopadajících kapek a vytváření nových kapének prací vody, což způsobuje velkou povrchovou plochu kontaktu na fázovém rozhraní kapalina – plyn. Čištěný vzduch prochází protiproudně proti pohybu prací vody, do které jsou z něj absorbovány částice přítomných polutantů. Voda v systému neustále recirkuluje a v závislosti na nasycení zachycenými polutanty je průběžně regenerována obměnou nebo vhodným typem filtrace. Zařízení je konstruováno tak, aby tlaková ztráta, a tím také spotřeba energie, byla velmi nízká.

Poskytujeme:

  • návrh a kompletní dodávku jednostupňové nebo vícestupňové pračky vzduchu,
  • ve vhodných případech doplnění dávkování chemického činidla,
  • přizpůsobení konstrukce i nastavení zařízení dle Vašich specifických potřeb,
  • v případě potřeby pilotní test efektivity modelového zařízení ve Vašem provozu,
  • přípravu projektové dokumentace pro schvalovací procesy,
  • instalace zařízení, veškerou údržbu a monitorování emisí do ovzduší