Regenerace filtrů s aktivním uhlím

V případě, že Vaše společnost pro čištění odpadního vzduchu používá sorpční filtry s náplní aktivního uhlí, poskytujeme regenerační jednotku nasyceného sorbentu v kontejnerovém provedení, jejíž použití přináší řadu výhod: 

  • Možnost opětovného použití regenerovaného aktivního uhlí eliminuje náklady související s jeho likvidací a potřebu nákupu nového sorbentu.
  • Dosaženo je až 95% původní sorpční kapacity
  • Možnost mnohonásobné regenerace.
  • Snížení celkové produkce odpadu ve Vaší společnosti.

Leták ke stažení ZDE.

Regenerace se provádí přehřátou párou při teplotách až 350°C. Tato metoda umožňuje termickou desorpci zachycených polutantů z aktivního uhlí bez použití pyrolýzy nebo spalování. Nedochází tedy k propalu regenerovaného sorbentu, jeho porézní povrch není poškozen, takže si po regeneraci zachovává původní sorpční schopnost.

Naše kontejnerová jednotka je schopna regenerovat 500 kg aktivního uhlí v průběhu osmihodinové směny.

Kompletní regenerační jednotka sestává z jednoho 20´ a jednoho 40´ kontejneru.

Pro potvrzení možnosti regenerace Vašeho aktivního uhlí je možno nám zaslat jeho vzorek, na kterém provedeme test regenerace včetně stanovení jodového čísla podle ASTM D4607‑14. Jodové číslo je používáno jako parametr kontroly kvality při výrobě a reaktivaci AC.