Demolice a zemní práce

DEKONTA, a.s. poskytuje kvalifikované služby v oblasti demolic a bouracích prací. Zaměřujeme se především na betonové, železobetonové a zděné stavby v jakémkoli rozsahu. Nabízíme také zpracování a odstranění vzniklé stavební sutě, případně i terénní úpravy či revitalizaci brownfieldů.

Pro demolice a terénní úpravy využíváme specializované stavební demoliční techniky.

Veškeré demolice a terénní úpravy provádíme s ohledem na ochranu životního prostředí včetně recyklace materiálů a ekologické likvidace nebezpečných odpadů.

Strojní demolice:

Pro strojní demoliční práce využíváme bouracích hydraulických nůžek a bouracích kladiv posazených na těžké stavební mechanizaci. Tuto technologii lze použít pro všechny typy staveb, kde to umožňují místní prostorové podmínky, zejména:

  • železobetonové, betonové, zděné a smíšené stavby včetně základů
  • ocelové konstrukce
  • výškové stavby a komíny
  • mostní konstrukce

Postupná demolice za použití malé mechanizace:

Pokud nelze využít těžké demoliční techniky ani ruční bourání, např. z časových důvodů, lze demolovat objekt postupným bouráním za pomoci malé mechanizace (minibagry). Tuto metodu je vhodné využívat v hustě zastavěných místech, u nepřístupných objektů nebo u výškových budov.

Postupná demolice je vhodná zejména pro:

  • demolice části budovy
  • bourací práce uvnitř objektů
  • demolice výškových objektů
  • demolice železobetonových, betonových, zděných a smíšených staveb včetně základů
  • demolice ocelových konstrukcí