Geologické průzkumné práce

Pro vaše projekty a stavby zajistíme kompletní geologické průzkumné práce. Nabídneme vám a provedeme technicky vhodné a přijatelné řešení inženýrsko – geologického průzkumu a dalších navazujících průzkumů jako jsou hydrogeologický průzkum, stanovení radonového indexu pozemku, průzkum znečištění a jiné požadované činnosti.

Inženýrsko – geologický průzkum 

Inženýrsko – geologické průzkumy (geotechnické průzkumy) pro stavební účely zhodnocují geologické prostředí z hlediska únosnosti a dalších parametrů nezbytných pro projektování záměru. 

Pro provedení průzkumných prací využíváme klasické průzkumné metody a to vlastní technikou či ověřenými dodavateli – jádrové vrty, vibrační úzkoprofilové vrty, penetrační zkoušky, laboratorní zkoušky, geofyzikální průzkumné metody, polní zkoušky a další.

Máme rovněž zkušenosti s geologickými průzkumy pro projekty nových a rekonstrukce stávajících vodních nádrží.

Kontakt: +420 725 036 281, petr.veleba@dekonta.cz

Stanovení radonového indexu pozemku

Každý, kdo navrhuje umístění nové stavby nebo přístavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku. Výsledky jsou následně podkladem pro projektování a realizaci ochrany stavby proti pronikání radonu z podloží.

Nabízené služby:

  • měření radonového indexu pozemků pod jednotlivými objekty (nejčastěji rodinnými domy) i pod rozsáhlejšími zástavbami
  • působíme především v Praze a Středočeském kraji
  • používáme kvalitní měřící přístroje a vybavení
  • hodnocení provádějí odborníci

Kontakt: 725 648 666, radek.cervinka@dekonta.cz a 724 915 154 jan.kukacka@dekonta.cz