Průmyslové čištění

DEKONTA, a.s. mimo jiné nabízí služby v oblasti průmyslového čištění různých technologických celků.

Specializace:


 • čištění nádrží od nebezpečných látek (PDF I., II.)
 • čištění a odvoz kapalných odpadů z úkapových jímek a automyček (PDF)
 • dekontaminace průmyslových celků (PDF)
 • práce ve výškách a nedýchatelném prostředí
 • zajištění asistence JPO DEKONTA při práci se zvýšeným požárním rizikem
 • kontinuální měření výbušnosti a obsahu závadných látek v ovzduší
 • odsávání a likvidace hořlavých par na katalytických spalovnách

Specializovaná technika:

 • cisterna ADR v kategorii FL, v nerezovém provedení pro odsátí a převoz hořlavých a agresivních kapalin (PDF)
 • vysokotlaké vodní agregáty pro tlakové mytí
 • vyvíječe páry
 • katalyticko-oxidační spalovny
 • mobilní odstředivka pro oddělení vícefázových směsí
 • termálně desorpční jednotka

Další informace ke stažení naleznete ZDE