Průzkum a sanace kontaminovaných lokalit

Našim zákazníku poskytujeme komplexní řešení s přidanou hodnotou a pro konkrétní lokalitu, která se zabývají všemi aspekty procesu sanace – od průzkumu lokality a studií proveditelnosti po posouzení rizika, od výběru způsobu sanace, návrhu sanace a řízení stavby až po rekultivaci lokality. Poskytujeme především následující služby:

Průzkum lokality

 • odběr vzorků půdy, podzemních vod a půdního vzduchu
 • testování kvality vody a hydrogeologické modelování
 • vrtání a odběr vzorků pomocí zařízení Geoprobe® (PDF)
 • průzkum pomocí MIP (Membrane Interface Probe – PDF)
 • geotechnický (představební) průzkum
 • inspekční služby týkající se azbestu
 • terénní a akreditované laboratorní analýzy
 • posouzení lidského zdraví a ekologických rizik
 • vypracování studií proveditelnosti
 • navazování styků s regulačními a místními orgány
 • stanovení radonového indexu pozemku (PDF)

Sanace kontaminovaných lokalit

 • komplexní řízení kontaminovaných lokalit
 • návrh sanace a realizace
 • laboratorní a pilotní testování sanačních technologií
 • konvenční odstraňování a likvidace zeminy
 • provozování sanačních technologií in-situex-situ
 • ekologické a udržitelné biosanační přístupy
 • inovativní sanační řešení
 • uzavření a rekultivace skládek
 • revitalizace brownfieldů
 • sanační dozor
 • sanační a post-sanační monitoring
 • regulatorní vyjednávání, vztahy s komunitou a zaangažování zainteresované strany

Další informace ke stažení naleznete ZDE