Revitalizace brownfieldů

Brownfieldy jsou neprávem přehlížené, avšak perspektivní lokality vhodné k nejrůznějšímu budoucímu využití. S ohledem na jejich průmyslovou historii je však nezbytné realizovat určité kroky k vyloučení případného znečištění složek životního prostředí případně enviromentální zátěž odstranit.

 

Naše společnost a její tým odborníků, široké technické zázemí a strojové vybavení nabízí ucelenou nabídku služeb řešící všechny kroky vedoucí k přetvoření brownfieldu do environmentálně nezatížené lokality vhodné pro další rozvoj.

Nabízené služby: 

  • Komplexní poradenství v dané problematice, včetně možného využití vhodných dotačních programů
  • Základní zhodnocení vybrané lokality a její pasportizace
  • Průzkum znečištění konstrukcí, zemin a podzemních vod (azbest, ropné látky, těžké kovy, apod.)
  • Odstranění všech druhů odpadů
  • Kompletní inženýring související se sanačními pracemi a demolicemi
  • Demolice konstrukcí a objektů
  • Sanační práce (zeminy, podzemní voda, konstrukce)
  • Zemní práce a terénní úpravy