Projekty rozvojové spolupráce

Již téměř 20 let spolupracuje naše společnost s řadou národních a mezinárodních dárcovských institucí na realizaci rozvojových projektů v oblasti Balkánu, východní Evropy, Asie a Afriky.

Náš tým zkušených odborníků spolu s místními experty přináší našim partnerům komplexní služby s přidanou hodnotou, pro specifické projekty.

Mezi naše nejvýznamnější klienty v oblasti rozvojové spolupráce patří Česká rozvojová agentura, UNDP, UNIDO, EBRD a FAO.

Většina našich projektů pro rozvojovou spolupráci zahrnuje:

  • vodní a odpadové hospodářství
  • nakládání s nebezpečnými odpady (poradenství, průzkum, čištění, ochrana, vývoz a likvidace)
  • hospodaření s tuhými odpady
  • poradenství v oblasti životního prostředí (ESIA a další)
  • technologický transfer know-how
  • budování kapacit a školení v oblasti životního prostředí a odpadů
  • přezkoumání souladu legislativy s legislativou / normami EU (a ostatních států)
  • tvorba nové legislativy a směrnic
  • organizace studijních pobytů pro mezinárodní odborníky v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, přidejte další