Vodohospodářské projekty

Modro-Zelenou infrastrukturu vnímáme jako cestu udržitelného rozvoje s vysokou estetickou hodnotou tlumící důsledky sucha a probíhající klimatické změny.

Poskytujeme kompletní servis od zpracování studie až po vyhotovení projektové dokumentace a realizaci. Pomůžeme rovněž s dotačním řízením.

VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ A ŠEDÉ VODY

V České republice ročně spadne průměrně 600-800 mm dešťových srážek. To představuje 600-800 l na každý čtvereční metr plochy. Ještě v nedávné historii byl trend tuto srážkovou vodu rychle odvést pryč. Ruku v ruce se zastavováním a zkompaktňováním půdy se tak začíná projevovat problém sucha.

Chytrým a ekologicky šetrným hospodařením s vodou můžete přispět nejen k řešení tohoto a dalších ekologických problémů a navíc snížit své náklady na vodném a stočném.

Nejjednodušším je začít u dešťové vody. Principy nakládání s ní lze shrnout v následnících přístupech (od nejnepříznivějšího): 

  • odvedení společně se splašky jednotnou kanalizací
  • odvedení do vodoteče (přes retenční nádrž) do vodoteče
  • vsakování na místě vzniku (na vlastním pozemku)
  • akumulace a další využití například pro závlahu či v domácnosti (WC, mytí auta...)

Dalším krokem pro náročnější je pak využití šedých vod. Šedé vody jsou nejméně znečištěné odpadní vody vznikající v domácnosti zejména v koupelnách, při praní a v kuchyni. I v těchto vodách jsou pak kvalitativní rozdíly a doporučuje se využívat zejména vody nejméně znečištěné, tedy ty z koupelen. Nejčastějším využitém šedé vody je pak splachování toalet. Bonusem může být rekuperace tepla z šedé vody a jeho využití například na předehřívání čisté vody. 

SLUŽBY V OBLASTI VODOHOSPODÁŘSKÝCH PROJEKTŮ

STUDIE
Zpracujeme studii vašeho záměru  ve variantních řešeních včetně ekonomického posouzení a stanovení doby návratnosti investice.
 
DOKUMENTACE
Vyhotovíme dokumentaci požadovaného stupně od dokumentace pro územní rozhodnutí, přes stavební povolení až k dokumentaci realizační.

REALIZACE
Co si vymyslíme, rádi také postavíme. Jsme však otevřeni i návrhům z venčí a neváhejte se na nás obrátit už s hotovým projektem. Rádi se budeme podílet na jejich dotažení ke spuštění.

PROJEKTY NA KLÍČ
Pomůžeme definovat Váš záměr, zpracujeme projektovou dokumentaci a projekt rovnou realizujeme. To vše v rámci jednoho komplexního balíčku našich služeb.

ZELENÉ STŘECHY, STĚNY a FASÁDY

Extenzivní i intenzivní střechy, fasády a živé stěny.

Příklad projektu zelené střechy ve městě - projekt SWAMP je zde:

KOŘENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Jsou uměle vybudované mokřady, které mají schopnost čistit OV s účinností srovnatelnou s jinými biologickými čistírnami. KČOV přitom představují ekonomicky výhodné a technologicky velmi jednoduché řešení. Naše společnost se soustředí na realizaci tzv. hybridních kořenových čistíren, které kombinují technologicky různě řešené typy kořenových filtračních polí, čímž dosahují maximální efektivity čištění (PDF)

Detailnější informace jsou k nalezení ZDE.

RETENČNÍ NÁDRŽE

Zpomalení odtoku.

BIOTOPY A JEZÍRKA

Okrasná jezírka a biotopy s ekologickou funkcí.