TAČR E-LEARNING

                         

Nové postupy úpravy a stabilizace čistírenských kalů z malých komunálních zdrojů


e-learningový materiál
Projekt Epsilon - TH0203053
Období realizace – 01/2017 – 04/2020
Hlavní realizátor - Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
Spolupříjemci    
- DEKONTA, a.s.
- Výzkumný ústav meliorace a ochrany půdy, v.v.i.
"Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR  v rámci Programu Epsilon"

Úvod

Primární myšlenkou projektu bylo využít veškeré, v našich podmínkách dostupné, zdroje organické hmoty a živin. Tyto zdroje pak bezpečně navrátit do půdního ekosystému. Cílem tohoto projektu bylo proto v maximální míře zjednodušit a ekonomicky zefektivnit postup úpravy a stabilizace čistírenských kalů z malých komunálních zdrojů znečištění (ČOV do 1000 EO) v místě jejich vzniku a jejich následné využití. Systém byl navržen pro potřeby malých obcí, které nemají v místě čištění OV realizované kalové hospodářství a musí tak jinými způsoby řešit nakládání s čistírenskými kaly a organickým materiálem vzniklým při čištění odpadních vod.

E-learning

Tento e-learningový materiál slouží jako naplnění výstupu TH02030532-2020V003 (Workshop na téma efektivní využití čistírenských kalů z komunálních bodových zdrojů znečištění), který nemohl být z důvodu protiepidemických opatření proti nemoci COVID-19 uspořádán fyzicky. Prezentace ve formátu PDF jsou volně ke stažení a slouží jako výukový materiál pro odbornou veřejnost a pro provozovatele malých komunálních zdrojů čistírenských kalů.