Dodávky zařízení ke zpracování odpadů

Dodávky jednotlivých zařízení i komplexních technologických linek pro zpracování odpadů.

Technologie zpracování odpadů:

 • termická desorpce
 • praní
 • stabilizace/solidifikace
 • peletizace prachů
 • venting
 • přepracování odpadů na alternativní palivo
 • chemické úprava (oxidace, redukce, neutralizace)
 • biotechnologické zpracování pevných i kapalných odpadů a kalů
 • těžba, separace a přepracování ropných kalů

Dále nabízíme

 • pronájem kontejnerů pro shromažďování odpadů
 • pronájem mobilních skladů nebezpečných odpadů
 • pronájem nádrží a kontejnerů pro dočasné uložení kapalných odpadů