Přeprava odpadů

V rámci komplexních služeb v oblasti odstraňování odpadů zajišťuje DEKONTA, a.s. také jejich přepravu od zákazníků do místa konečného zneškodnění, či využití.

Pro přepravu využíváme jak vlastní techniku:

  • nákladní automobily
  • kontejnerové nákladní automobily pro přepravu pevných odpadů a kalů
  • kontejnerové nákladní automobily
  • cisternové vozy pro přepravu kapalných a zvodnělých odpadů
  • čelní nakladače a pásové bagry pro nakládku odpadů
  • zásobníky a přepravní kontejnery o objemu 1 až 20 m3

tak i prostředky smluvních subdodavatelů. Veškerá používaná technika splňuje technické a bezpečnostní požadavky vyplývající z platné legislativy, včetně požadavků vyplývajících z dohody ADR o přepravě nebezpečného zboží.

Přeshraniční přeprava odpadů

Společnost DEKONTA, a.s. má také zkušenosti z realizovaných přeshraničních přeprav nebezpečných odpadů a s nimi spojeným procesem tzv. "notifikace" (oznamování přepravy nebezpečných odpadů v souladu s mezinárodní Basilejskou úmluvou).

Společnost DEKONTA, a.s. doposud realizovala přeshraniční přepravu nebezpečných odpadů, zejména pesticidů, na území těchto států: Moldávie, Německo, Rumunsko, Rakousko, Maďarsko či Velká Británie.