Zpracování odpadů u zákazníka

Za účelem snížení celkových nákladů na likvidaci odpadů nabízíme komplexní služby souvisejících s jejich přepracováním přímo v místě výskytu.

Přepracování odpadu na dále využitelné suroviny:

 • drcení a třídění stavebních odpadů
 • přepracování odpadů s vysokou výhřevností na alternativní palivo

Snížení produkovaného množství odpadů:

 • separace fází kapalných odpadů (odstřeďování, tlaková filtrace, sedimentace, hydrocyklony)
 • praní hrubozrnných pevných odpadů s obsahem těžkých kovů
 • peletizace prachů
 • separace nežádoucích příměsí z odpadů

Snížení nebezpečnosti odpadů:

 • biotechnologické zpracování pevných i kapalných odpadů a kalů s obsahem ropných látek
 • stabilizace/solidifikace prachů, kalů a dalších odpadů
 • venting odpadů obsahujících těkavé organické látky
 • termická desorpce
 • chemické úprava (oxidace, redukce, neutralizace)
 • zpracování kapalných odpadů
 • homogenizace odpadů

Nabízíme zpracování návrhu nejvhodnějších technologií pro váš odpad, fyzickou realizaci příp. zpracování žádosti o dotaci