ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНСАЛТИНГ

Фахівці компанії DEKONTA надають нашим клієнтам комплексний пакет консалтингових послуг, пов’язаних з проектуванням, реалізацією та експлуатацією проектів:

 • Аудити відповідно до вимог чинного законодавства Чеської Республіки або відповідно до вимог ЄБРР та Світового банку у сфері охорони навколишнього середовища, безпеки праці, охорони здоров'я та соціальних наслідків
 • Документи та оцінки впливу об’єктів, діяльності та технологій на навколишнє середовище відповідно до Закону № 100/2001 Зб. (ОВД)
 • впровадження інтегрованих систем управління (QMS + EMS + OHSAS) або окремих систем менеджменту якості (ISO 9001), навколишнього середовища (ISO 14001) або охорони праці (ISO 45001)
 • консультаційна діяльність щодо отримання комплексного дозволу згідно із Законом № 76/2002 Зб. (IPPC), включаючи обробку заяви про видачу комплексного дозволу та підготовку базового звіту
 • дослідження шуму від стаціонарних і лінійних джерел
 • дослідження розсіювання забруднюючих речовин та експертні оцінки джерел забруднення атмосферного повітря
 • аналіз екологічних ризиків та ризиків для здоров'я за методикою Міністерства охорони довкілля
 • незалежний експертний нагляд під час реалізації екологічних проектів
 • документація відповідно до Закону про запобігання серйозним аваріям
 • оцінка ризику відповідно до Закону про запобігання шкоди навколишньому середовищу та її усунення
 • консультаційна діяльність у сфері поводження з відходами (у тому числі небезпечними) та у сфері охорони атмосферного повітря та води
 • опрацювання правил експлуатації, аварійних та протипаводкових планів

Більш детальну інформацію можна знайти для завантаження тут