Vodohospodářské projekty

Modro-Zelenou infrastrukturu vnímáme jako cestu udržitelného rozvoje s vysokou estetickou hodnotou tlumící důsledky sucha a probíhající klimatické změny.

Poskytujeme kompletní servis od zpracování studie až po vyhotovení projektové dokumentace a realizaci. Pomůžeme rovněž s dotačním řízením.

VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ A ŠEDÉ VODY

V České republice ročně spadne průměrně 600-800 mm dešťových srážek. To představuje 600-800 l na každý čtvereční metr plochy. Ještě v nedávné historii byl trend tuto srážkovou vodu rychle odvést pryč. Ruku v ruce se zastavováním a zkompaktňováním půdy se tak začíná projevovat problém sucha.

Chytrým a ekologicky šetrným hospodařením s vodou můžete přispět nejen k řešení tohoto a dalších ekologických problémů a navíc snížit své náklady na vodném a stočném.

Nejjednodušším je začít u dešťové vody. Principy nakládání s ní lze shrnout v následnících přístupech (od nejnepříznivějšího): 

  • odvedení společně se splašky jednotnou kanalizací
  • odvedení do vodoteče (přes retenční nádrž) do vodoteče
  • vsakování na místě vzniku (na vlastním pozemku)
  • akumulace a další využití například pro závlahu či v domácnosti (WC, mytí auta...)

Dalším krokem pro náročnější je pak využití šedých vod. Šedé vody jsou nejméně znečištěné odpadní vody vznikající v domácnosti zejména v koupelnách, při praní a v kuchyni. I v těchto vodách jsou pak kvalitativní rozdíly a doporučuje se využívat zejména vody nejméně znečištěné, tedy ty z koupelen. Nejčastějším využitém šedé vody je pak splachování toalet. Bonusem může být rekuperace tepla z šedé vody a jeho využití například na předehřívání čisté vody. 

SLUŽBY V OBLASTI VODOHOSPODÁŘSKÝCH PROJEKTŮ

STUDIE
Zpracujeme studii vašeho záměru  ve variantních řešeních včetně ekonomického posouzení a stanovení doby návratnosti investice.
 
DOKUMENTACE
Vyhotovíme dokumentaci požadovaného stupně od dokumentace pro územní rozhodnutí, přes stavební povolení až k dokumentaci realizační.

REALIZACE
Co si vymyslíme, rádi také postavíme. Jsme však otevřeni i návrhům z venčí a neváhejte se na nás obrátit už s hotovým projektem. Rádi se budeme podílet na jejich dotažení ke spuštění.

PROJEKTY NA KLÍČ
Pomůžeme definovat Váš záměr, zpracujeme projektovou dokumentaci a projekt rovnou realizujeme. To vše v rámci jednoho komplexního balíčku našich služeb.

ZELENÉ STŘECHY, STĚNY a FASÁDY

Extenzivní i intenzivní střechy, fasády a živé stěny.

Příklad projektu zelené střechy ve městě - projekt SWAMP je zde:

KOŘENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Šetrné a energeticky nenáročné čištění odpadních vod.

RETENČNÍ NÁDRŽE

Zpomalení odtoku.

BIOTOPY A JEZÍRKA

Okrasná jezírka a biotopy s ekologickou funkcí.