Polní lyzimetry

Popis zařízení

Zařízení se skládá z výzkumné plochy určení k pěstování zemědělských plodin a rozměrech 7 x 7 metrů. Tato plocha je opatřena hydroizolací a drenážním systémem pro odvod srážkových vod a případné vzorkování jednotlivých drenážních větví. Automatické dávkování vody je řízeno dle meteorologických podmínek, kvality vstupu a jiných parametrů.

Je možné využít dva různé zdroje závlahové vody, přičemž jeden z nich může být vyčištěná odpadní voda z kořenové čistírny odpadních vod II. generace (150 EO).

Technologii lze využít k testování hnojivé závlahy s využitím vyčištěných odpadních vod, degradace zavlažované půdy, migrace mikropolutantů.

Testované parametry

 • dlouhodobý vliv zavlažování rostlin vyčištěnou odpadní vodou z kořenové čistírny
 • vliv tohoto zdroje vody na půdu (zhoršení struktury, kumulace mikropolutantů)
 • vliv na podzemní, respektive drenážní vodu
 • vliv hnojivé zálivky na rostliny

Možné využití technologie

 • testování hnojivé závlahy s využitím vyčištěných odpadních vod
 • testování degradačních procesů zavlažované půdy
 • zkoumání migrace mikropolutantů (farmaka, endokrinní disruptory, mikroplasty) závlahovým systémem
 • hnojivé zkoušky
 • testování nových systémů řízení závlahy
 • testování automatických kontrolních systémů

Nabízené služby

 • testy na klíč
 • možnosti pronájmu technologie
 • technická asistence
 • zajištění vzorkování
 • chemické analýzy vzorků