Stabilizace čistírenského kalu

Stabilizace kalu

Kaly obsahují látky (zejména těžké kovy), které se z nich mohou uvolňovat do životního prostředí a mohou tak ohrozit např. podzemní vody či půdy. Po přidání aditiv ke kalu dojde k fyzikálním a chemickým procesům zrání matrice (utvoření vazeb) a tyto nebezpečné prvky jsou pevně navázány do struktury materiálu. Zároveň dojde ke snížení obsahu vody (odpar, chemická reakce) a změní se i fyzikální struktura kalu, který je pak rypnější a lépe se s ním nakládá.

Popis zařízení

Čtvrtprovozní zařízení jsou nabízena k testování ve dvou různých variantách, přičemž každá z nich umožňuje testovat různé typy kalů a různá stabilizační aditiva.

Dvouvřetenový mísič

 • kontinuální provoz
 • možnost kontinuální úpravy receptury stabilizačního aditiva
 • větší kapacita zpracované matrice
 • možnost odsávání produkovaných plynů

Rotační mísič

 • vsádkové testování
 • menší množství zpracovaného materiálu
 • přesnější poměr aditiva a kalu
 • snadnější převoz

Testované parametry

 • kvalita kalu před úpravou - sušina, mechanické vlastnosti kalu, obsah TK, mikropolutantů, patogenních mikroorganismů
 • kvalita půdy po úpravě
 • potenciál výroby alternativních rekultivačních materiálů

Nabízené služby

 • testy na klíč
 • možnosti pronájmu technologie
 • technická asistence
 • zajištění vzorkování
 • chemické analýzy vzorků