Aktuality

 

Zelená střecha ve městě - projekt SWAMP

Spolupráce s Fakultou životního prostředí při ČZÚ a společnosti DEKONTA, a.s. na úrovni základního a průmyslového výzkumu cílí na racionální využití vody v intravilánu obce ve vztahu k okolní krajině. Hlavním cílem projektu je navrhnout a ověřit nové přístupy a opatření navyšující funkčnost krajiny, která dokáže odolat extrémním klimatickým jevům a přispěje k ochraně sídel.

Více informací o projektu naleznete ZDE.

(30.8.2021)

České inovace pomáhají lidem i životnímu prostředí prostřednictvím Rozvojového programu OSN

Ochrana životního prostředí, udržitelné nakládání s přírodními zdroji nebo snižování rizika a dopadů přírodních katastrof - to jsou témata, kterým se věnují projekty podpořené českým svěřeneckým fondem při UNDP a na která jsou rovněž zaměřeny aktivity Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

Více o projektech je k přečtení ZDE(5.6.2021)

DEKONTA, a.s. úspěšně dokončila zahraniční rozvojový projekt v Gruzii „Enhancing Georgian Approach towards Emergency Preparedness and Management„.

Cílem projektu, financovaného fondy UNDP, bylo vytvořit Metodiku přípravy vnějšího havarijního plánu pro okolí provozoven nakládajících s velkým množstvím nebezpečných chemických látek a vyškolit v dané problematice zástupce místní státní správy. Projekt navázal na předchozí aktivity společnosti DEKONTA, a.s. v Gruzii a přispěl k harmonizaci gruzínské a evropské legislativy, konkrétně k implementaci směrnice 2012/18/EU SEVESO III do gruzínské legislativy civilní ochrany.

Podrobnosti najdete v článku ZDE.

(3.5.2021)

Stanovení radonového indexu pozemku

Společnost DEKONTA, a. s. rozšiřuje svoje portfolio služeb o radonový průzkum na stavebních pozemcích.  Nově provádíme stanovení radonového indexu pozemku, jehož výsledky jsou následně podkladem pro projektování a realizaci ochrany stavby proti pronikání radonu z podloží.

Letáček ke stažení zde

Kontakt: radon@dekonta.cz

Tel: 725 648 666 nebo 724 915 154

(26.4.2021)

BULLETIN 2020 CZ / EN

Rok 2020 byl pro většinu z nás v mnoha ohledech velmi nezvyklým a přinesl řadu výzev, a to jak v osobním, tak i pracovním životě. I přes všechna úskalí způsobená celosvětovou pandemií a následnými vládními opatřeními jsme však v roce 2020 realizovali řadu nových projektů a nepolevujeme ani při získávání nových zakázek. Výběr těch nejzajímavějších aktivit bychom Vám rádi představili v tomto bulletinu, který vznikal v průběhu celého roku 2020, a snaží se alespoň ve stručnosti nastínit různorodost činnosti divize Sanační a ekologické projekty společnosti DEKONTA.                 (14.12.2020)

Projekty v Izraeli

Jedním z výzkumných projektů s bilaterálním financováním prostřednictvím agentury TAČR a ISERD je vyvíjení nové generace filtračních a ventilačně ochlazovacích jednotek pro ochranné obleky.

Více zde: anopress.cz nebo www.jpost.com (AJ)

Není respirátor jako respirátor

Článek týkající se respirátorů od kolegů z Brna lze nalézt zase zde www.hzscr.cz

30.11.2020

DEKONTA realizuje další projekt v Moldávii

V září letošního roku byl zahájen projekt financovaný Českou republikou Pomoc při identifikaci „brownfieldů“ v okrese Comrat a návrhy opatření na jejich oživení a rozvoj businessu. Tento projekt je financován Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky v rámci programu Aid for Trade a realizace je plánována do  konce listopadu 2021.

Celý článek je k přečtení zde mzv.cz

25.11.2020

V Polsku byla otevřena největší Kořenová Čistička Odpadních Vod (KČOV)

Společnost DEKONTA, a.s. ve sdružení se společností RDSL zahájila provoz největší KČOV v Polsku. Čistička se nachází v blízkosti obce Dębowa Kłoda  v kraji Parczew, Lublinské vojvodství, ve východním Polsku. 

film o instalaci KČOV

seznam článků k otevření KČOV je zde

2.11.2020

DEKONTA zahájila v Moldávii nový projekt financovaný ČR

V polovině října velvyslanec ČR v Moldavské republice Zdeněk Krejčí spolu s baškankou autonomní oblasti Gagauzia Irinou Vlah slavnostně zahájili nový projekt financovaný ČR. Cílem projektu je nalezení koncepčního řešení pro areál trafostanice 400/110/35 kV ve Vulcănești, kde v roce 1979 vybuchlo téměř 1000 kondenzátorů s následkem dlouhodobé kontaminace horninového prostředí. Celý článek je zde: czechaid.cz nebo mzv.cz                                               (21.10.2020)

Bosna a Hercegovina: Inovativní přístup k prevenci šíření COVID-19 ve zranitelných komunitách v Bosně a Hercegovině

Deset zařízení DAF 2 společnosti DEKONTA určené k desinfekci větších prostor bylo převezeno do 10 zdravotnických zařízení v Bosně a Hercegovině.

Akce proběhla v rámci projektu humanitární pomoci financované Ministerstvem zahraničních věcí ČR a dárci CARE ČR.

celý článek

VIDEO

19.10.2020

Česko zná nejlepší projekty udržitelnosti pro rok 2020. Oceněny byly v cenách SDGs.

Ve čtvrtek 17. září se v zahradách Černínského paláce Ministerstva zahraničních věcí ČR uskutečnilo slavností vyhlášení 4. ročníku Cen SDGs, ve kterých Asociace společenské odpovědnosti oceňuje nejlepší projekty za naplňování Cílů udržitelného rozvoje od OSN v Česku.

Společnost DEKONTA, a.s. zvítězila v kategorii Zahraniční rozvojová spolupráce s projektem umělých mokřad zlepšujících životní podmínky ve venkovských oblastech rozvojových zemí.

fotogalerietisková zpráva 

záznam z živého vysílání na DVTV

21.9.2020

Společnost DEKONTA, a.s. začala 1. srpna 2020 budovat filtrační pole na výsypce lomu Hájek.

Začátkem srpna začne realizace technologie Wetland+ v areálu výsypky bývalého lomu Hájek u obce Hroznětín a to díky projektu LIFEPOPWAT spolufinancovaného z evropského programu LIFE s celkovým rozpočtem 80 milionů korun. Výsledky projektu mohou být využity při vyčištění starých obřích deponií pesticidů, kterých je jen v Evropě kolem 40 a představují vážnou ekologickou zátěž.

Celý článek naleznete ZDE. Rozhovor s Terezou Hnátkovou je ZDE.

15.9.2020

DEKONTA, a.s. realizuje rozsáhlé sanační práce na lokalitě bývalé impregny kolejových pražců v Srní u České Lípy.

Sanační práce jsou realizovány pomocí nových, inovativních a technologicky vyspělých metod – tzv. bioaugmentace (kombinace kompostování s biodegradací), fotochemické oxidace podzemních vod a chemické oxidace nesaturované zóny in-situ s využitím Fentonova činidla. Pomocí těchto technologií jsou sanovány zeminy a podzemní vody masivně kontaminovány polyaromatickými uhlovodíky (PAU). Sanační práce na lokalitě zahrnují i významné stavebně demoliční práce včetně plánovaného odstřelu starého továrního komína.

25.6.2020

Dekontaminační zařízení z projektu Ministerstva vnitra dezinfikuje Letiště Václava Havla

Ministerstvo vnitra podpořilo projekt na dekontaminaci dopravní infrastruktury od chemických, biologických a radioaktivních látek. Prototypy dekontaminačních zařízení, které byly v rámci projektu vyvinuty, nalezly  uplatnění v boji proti infekci COVID-19. Jedno dekontaminační zařízení v současné době dezinfikuje Letiště Václava Havla, druhé využívá pro dezinfekci prostor Hasičský záchranný sbor Praha.

Projekt Ministerstva vnitra, který byl v roce 2019 dokončen společností DEKONTA, a. s., a Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i., vychází ze zkušeností IZS a orgánů ochrany veřejného zdraví v souvislosti s hrozbou nákazy vysoce nebezpečnými nemocemi. 

Celý článek naleznete ZDE

23.6.2020

Technické řešení a technologie dekontaminace chem., biol. a radioakt. látek v dopravní infrastruktuře, modelově pražské metro

Projekt Ministerstva vnitra ČR, jenž byl realizován společností DEKONTA, a.s. ve spolupráci se Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.

Cíl projektu
Projekt byl zaměřen na aplikovaný výzkum technologií použitelných pro dekontaminaci kritické dopravní infrastruktury, ověření účinnosti dekontaminace a tvorbu metodiky těchto prací. Řešení projektu se týká dekontaminací dopravní infrastruktury po zamoření vybranými bojovými chemickými látkami, radioaktivními látkami a biologickými agens, ke kterému může dojít buď následkem různých úmyslných činů, v důsledku havárie, či díky přítomnosti osob infikovaných vysoce nakažlivými chorobami.

Více o projektu naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR ZDE.

22.6.2020