News

 

Česko zná nejlepší projekty udržitelnosti pro rok 2020. Oceněny byly v cenách SDGs.

Ve čtvrtek 17. září se v zahradách Černínského paláce Ministerstva zahraničních věcí ČR uskutečnilo slavností vyhlášení 4. ročníku Cen SDGs, ve kterých Asociace společenské odpovědnosti oceňuje nejlepší projekty za naplňování Cílů udržitelného rozvoje od OSN v Česku.

Společnost DEKONTA, a.s. zvítězila v kategorii Zahraniční rozvojová spolupráce s projektem umělých mokřad zlepšujících životní podmínky ve venkovských oblastech rozvojových zemí.

fotogalerie 

tisková zpráva 

záznam z živého vysílání na DVTV

21.9.2020

Společnost DEKONTA, a.s. začala 1. srpna 2020 budovat filtrační pole na výsypce lomu Hájek.

Začátkem srpna začne realizace technologie Wetland+ v areálu výsypky bývalého lomu Hájek u obce Hroznětín a to díky projektu LIFEPOPWAT spolufinancovaného z evropského programu LIFE s celkovým rozpočtem 80 milionů korun. Výsledky projektu mohou být využity při vyčištění starých obřích deponií pesticidů, kterých je jen v Evropě kolem 40 a představují vážnou ekologickou zátěž.

Celý článek naleznete ZDE. Rozhovor s Terezou Hnátkovou je ZDE.

15.9.2020

DEKONTA, a.s. realizuje rozsáhlé sanační práce na lokalitě bývalé impregny kolejových pražců v Srní u České Lípy.

Sanační práce jsou realizovány pomocí nových, inovativních a technologicky vyspělých metod – tzv. bioaugmentace (kombinace kompostování s biodegradací), fotochemické oxidace podzemních vod a chemické oxidace nesaturované zóny in-situ s využitím Fentonova činidla. Pomocí těchto technologií jsou sanovány zeminy a podzemní vody masivně kontaminovány polyaromatickými uhlovodíky (PAU). Sanační práce na lokalitě zahrnují i významné stavebně demoliční práce včetně plánovaného odstřelu starého továrního komína.

25.6.2020

Dekontaminační zařízení z projektu Ministerstva vnitra dezinfikuje Letiště Václava Havla

Ministerstvo vnitra podpořilo projekt na dekontaminaci dopravní infrastruktury od chemických, biologických a radioaktivních látek. Prototypy dekontaminačních zařízení, které byly v rámci projektu vyvinuty, nalezly  uplatnění v boji proti infekci COVID-19. Jedno dekontaminační zařízení v současné době dezinfikuje Letiště Václava Havla, druhé využívá pro dezinfekci prostor Hasičský záchranný sbor Praha.

Projekt Ministerstva vnitra, který byl v roce 2019 dokončen společností DEKONTA, a. s., a Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i., vychází ze zkušeností IZS a orgánů ochrany veřejného zdraví v souvislosti s hrozbou nákazy vysoce nebezpečnými nemocemi. 

Celý článek naleznete ZDE

23.6.2020

Technické řešení a technologie dekontaminace chem., biol. a radioakt. látek v dopravní infrastruktuře, modelově pražské metro

Projekt Ministerstva vnitra ČR, jenž byl realizován společností DEKONTA, a.s. ve spolupráci se Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.

Cíl projektu
Projekt byl zaměřen na aplikovaný výzkum technologií použitelných pro dekontaminaci kritické dopravní infrastruktury, ověření účinnosti dekontaminace a tvorbu metodiky těchto prací. Řešení projektu se týká dekontaminací dopravní infrastruktury po zamoření vybranými bojovými chemickými látkami, radioaktivními látkami a biologickými agens, ke kterému může dojít buď následkem různých úmyslných činů, v důsledku havárie, či díky přítomnosti osob infikovaných vysoce nakažlivými chorobami.

Více o projektu naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR ZDE.

22.6.2020