DEKONTA, a.s.

Kanceláře společnosti DEKONTA, a.s. se nacházejí v Praze a ve všech významných průmyslových centrech České republiky. Zahraniční aktivity jsou poskytovány prostřednictvím dceřiných společností ve Slovensku, Polsku, Srbsku a Rumunsku, Bosně a Hercegovině a v dalších zemích. Společnost má navíc rozsáhlou síť místních klíčových odborníků v oblasti jihovýchodní a východní Evropy a střední a východní Asie.

O nás

DEKONTA, a.s. je soukromá česká společnost s mezinárodní kvalifikací založená v roce 1992. V průběhu let se DEKONTA stala jednou z předních environmentálních společností ve střední a východní Evropě, která nabízí komplexní balíček ekologických služeb.

Naše společnost disponuje s jedním z nejaktivnějších oddělení výzkumu a vývoje v České republice. Každý rok se účastníme několika výzkumných projektů ve spolupráci s českými univerzitami, institucemi a mezinárodními společnostmi a institucemi provádějícími výzkum a vývoj.

Více informací

29 let

DEKONTA je soukromá česká společnost s mezinárodní kvalifikací fungující už od roku 1992.

200+ odborníků

Rozsáhlý tým je složen ze zkušených technologů, biologů, geologů, konzultantů a dalších.

7 zemí

Zastoupení v České republice, Polsku, Rumunsku, Slovensku, Bosně a Hercegovině, Srbsku.

Aktuality

Stanovení radonového indexu pozemku

26.04.2021
Společnost DEKONTA nově stanovuje na pozemcích RADONOVÝ INDEX. Kontakt je radon@dekonta.cz či tel. čísla 725 648 666 a 724 915 154.

DEKONTA zahájila v Moldávii nový projekt financovaný ČR

21.10.2020
Cílem projektu je nalezení koncepčního řešení pro areál trafostanice 400/110/35 kV ve Vulcănești, kde v roce 1979 vybuchlo téměř 1000 kondenzátorů s následkem dlouhodobé kontaminace horninového prostředí.

Přístroje DAF 2 na desinfekci do Bosny a Hercegoviny

19.10.2020
Jako pomoc k potlačování šíření COVID-19 byly do zdravotních středisek v Bosně a Hercegovině přivezeny přístroje společnosti DEKONTA k desinfekci větších prostor.

DEKONTA vyhrála cenu SDGs

30.09.2020
Společnost DEKONTA zvítězila v cenách SDGs v kategorii Zahraniční rozvojová spolupráce s projektem umělých mokřad zlepšujících životní podmínky ve venkovských oblastech rozvojových zemí. SDGs oceňuje projekty, které přispívají k naplňování cílů udržitelného rozvoje a mění svět k lepšímu. 

Naši klienti