DEKONTA, a.s.

Kanceláře společnosti DEKONTA, a.s. se nacházejí v Praze a ve všech významných průmyslových centrech České republiky. Zahraniční aktivity jsou poskytovány prostřednictvím dceřiných společností ve Slovensku, Srbsku a Rumunsku, Bosně a Hercegovině a v dalších zemích. Společnost má navíc rozsáhlou síť místních klíčových odborníků v oblasti jihovýchodní a východní Evropy a střední a východní Asie.

O nás

DEKONTA, a.s. je soukromá česká společnost s mezinárodní kvalifikací založená v roce 1992. V průběhu let se DEKONTA stala jednou z předních environmentálních společností ve střední a východní Evropě, která nabízí komplexní balíček ekologických služeb.

Naše společnost disponuje s jedním z nejaktivnějších oddělení výzkumu a vývoje v České republice. Každý rok se účastníme několika výzkumných projektů ve spolupráci s českými univerzitami, institucemi a mezinárodními společnostmi a institucemi provádějícími výzkum a vývoj.

Více informací

30 let

DEKONTA je soukromá česká společnost s mezinárodní kvalifikací fungující už od roku 1992.

200+ odborníků

Rozsáhlý tým je složen ze zkušených technologů, biologů, geologů, konzultantů a dalších.

5 zemí

Zastoupení v České republice, Rumunsku, Slovensku, Bosně a Hercegovině, Srbsku.

Aktuality

Projekty České rozvojové agentury

13.01.2023
Společnost DEKONTA realizuje projekty v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR v Batumi (Gruzie), Mărculeşti a Vulcăneşti (obě Moldávie). Podrobnější informace naleznete v záložce VŠECHNY AKTUALITY.

Stanovení radonového indexu pozemku

24.11.2022
Společnost DEKONTA obstála na výbornou v porovnávacím měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu! Podrobnější informace naleznete v záložce AKTUALITY.

DEKONTA realizuje projekt sanace bývalého letiště v Moldavsku

11.10.2022
Česká rozvojová agentura financuje již 4. fázi projektu. Článek s detailními informacemi najdete v odkazu https://www.mzv.cz/chisinau/cz/rozvojova_pomoc/ceska_republika_financuje_sanaci.html

HLEDÁME nové zaměstnance

11.10.2022
Hledáme: samostatného řešitele u Ekologické havarijní služby a projektového manažera environmentálních zakázek. Podrobnější informace naleznete v záložce O NÁS - KARIÉRA.

Naši klienti