INSTALACJA DO STABILIZACJI/ZESTALANIA ODPADÓW

Przekształcanie odpadów niebezpiecznych w produkt nietoksyczny. Zmiana szlamu, osady materiału pastowatego lub wodnistego skażone metalami ciężkimi w produkt stały nietoksyczny.

PROCES STABILIZACJI

Stabilizacja/zestalanie (S/Z) to metoda oczyszczania polegająca na mieszaniu zanieczyszczonej gleby, osadów, szlamów i podobnych strumieni odpadów z odpowiednimi dodatkami. Ponieważ w przetwarzanym materiale powstają nowe wiązania fizyko-chemiczne, zanieczyszczenia nie mogą być wymywane ze stabilizowanych odpadów, dlatego nie stanowią one już zagrożenia dla środowiska.

Metoda ta jest również stosowana do przetwarzania osadów, szlamu i innych materiałów o konsystencji pasty lub wody na produkty stałe poprzez mieszanie ich z dodatkami zestalającymi.

Najczęściej stosowanymi dodatkami są cement, wapno, popiół lotny, bentonit, pył piecowy, cement siarkowy, polimery termoplastyczne itp.

Należy pamiętać, że dojrzewanie materiału poddanego obróbce metodą S/Z w celu uzyskania pożądanych właściwości produktu końcowego wymaga czasu.

OPIS INSTALACJI

Kontenerowa instalacja S/Z składa się z następujących części:

 • Dwa kosze podawcze z wibracyjnym przesiewaczem łusek (1a, 1b)
 • Dwa podajniki ślimakowe (2a, 2b) do kontrolowanego dozowania obrabianego materiału do mieszalnika ciągłego
 • Mieszalnik ciągły – poziomy, dwuślimakowy, homogenizator z młynem ślimakowym (3)
 • Stalowa rama nośna (4)

Mieszalnik ciągły służy do mieszania przetworzonych odpadów z dodatkami w celu wytworzenia produktu stabilizowanego. Do różnych zastosowań dostępne są różne rodzaje powłok.

Dostępne są dwa pojemniki podajnika dla dwóch różnych rodzajów przetwarzanych odpadów. Ściany pojemników są skonstruowane w sposób zapobiegający powstawaniu mostków materiałowych. Duże kamienie, złom metalowy i inne zanieczyszczenia są usuwane z oczyszczanych odpadów za pomocą wibracyjnego przesiewacza zgarniającego.

Ilość materiału podawanego do mieszarki jest kontrolowana przez dwa podajniki ślimakowe.

Parametry techniczne

 • Wydajność: od 1 do 50 ton przetworzonych odpadów na godzinę
 •  Wymiary:
  • Instalacje o wydajności do 20 t/h: pojemnik 20" (2,4 x 6,0 x 2,6 m)
  • Instalacje o wydajności 20-50 t/h: pojemnik 40" (2,4 x 12,0 x 2,6 m)
 • Elektryczna moc wejściowa: 0,5–30 kW (w zależności od zaprojektowanej mocy)

Usługi wsparcia dla klientów

 • Badania laboratoryjne (oznaczanie odpowiednich dodatków, analizy fizyko-chemiczne obrabianego materiału)
 • Weryfikacja w skali pilotażowej
 • Projektowanie i wydawanie pozwoleń
 • Wynajem instalacji S/Z
 • Montaż i uruchomienie instalacji S/Z
 • Szkolenie pracowników
 • Obsługa techniczna