Administrativně obchodní centrum Rustonka

Administrativně obchodní centrum Rustonka

Klíčová slova

bourání, sanační práce, statické zajištění, demolice kotelny a komínu, odstranění kontaminovaných zemin, vzorkování, čerpání podzemních vod, drcení suti

Popis projektu

Bourací, zemní a sanační práce; práce statického zajištění - zpracování realizačního projektu; demolice kotelny včetně komínu; demolice podzemních konstrukcí, inženýrských objektů a kolektorů; statické zajištění jámy a provedení štětové stěny a záporové pažení; selektivní odtěžba kontaminovaných sutí a zemin ropnými látkami a polyaromatickými uhlovodíky; likvidace odpadů; vzorkování odpadů; těžba nekontaminovaných zemin; čerpání podzemní vody; drcení nekontaminované stavební suti

Země/Lokalita

Česká republika, Praha 8

Hodnota zakázky

22,68 mil Kč bez DPH

Klient

Rustonka Development, s.r.o., IČ: 275 91 026