COPA Centrum Národní - Quadrio

COPA Centrum Národní - QUADRIO

Klíčová slova

demolice, vestibul metra, eskalátor, dekontaminace, odvodnění, zemní práce

Popis projektu

Zemní práce; úprava základové spáry; odstranění vestibulu metra a eskalátorového tunelu včetně dekontaminačních prací; odstranění původního statického zajištění jámy; odvodnění stavební jámy systémem drenáží a čerpacích studen pod hladinou; zpětný zásyp

Země/Lokalita

Česká republika, Praha 1 - Národní třída

Hodnota zakázky

41,46 mil. Kč bez DPH

Klient

METROSTAV, a.s.