Likvidace úniku ropných látek

Likvidace úniku 11 m3 TOLEX z autocisterny při dopravní nehodě na dálnici D1

Klíčová slova

dopravní nehoda, ekologická havarijní služba, ropné uhlovodíky, kontaminace zemin, vzorkovací práce

Popis projektu

Průzkumné práce za účelem zjištění rozsahu kontaminace, asistence zásahového speciálu na lokalitě, zajištění dopravního značení, zajištění ohrožených povrchových vod sorpčními prostředky a nornými stěnami, čištění povrchu vozovky od ropných látek, těžba kontaminovaných zemin krajnice a související obnovující zemní a stavební práce, vzorkovací práce včetně laboratorních analýz, ADR přeprava nebezpečných odpadů včetně jejich odstranění dle platné legislativy.

Země/Lokalita

dálnice D1, k.ú. Hrusice

Hodnota zakázky

3 mil. CZK

Počet zaměstnanců DEKONTA

20 zaměstnanců na zakázku

Klient

přepravce

Kontaktní osoba

-