Odpadové hospodářství a ekologická havarijní služba

Zajištění odpadového hospodářství a ekologické havarijní služby pro síť čerpacích stanic MOL Česká republika, s.r.o.

Klíčová slova

nebezpečné odpady, kapalné odpady, čerpací stanice, úkapové jímky, ekologická havarijní služba, konzultační služby

Popis projektu

Zajištění odpadového hospodářství celé sítě čerpacích stanic MOL Česká republika, s.r.o. spočívající ve svozech nebezpečných i ostatních odpadů včetně všech legislativních náležitostí a poskytnutí náležitě označených sběrných nádob, odčerpání a likvidaci odpadních vod z mycích zařízení a úkapových nádrží ČS, čištění nádrží, zajištění ekologické havarijní služby.

Trvání zakázky: 2005 – současnost

Typ služeb

Počet obsluhovaných stanic 304

Země/Lokalita

Česká republika

Hodnota zakázky

roční finanční objem 24 mil CZK

Počet zaměstnanců DEKONTA

9 na měsíc

Klient

MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha, (dříve LUKOIL Czech Republic)

Kontaktní osoba

Mgr. David Chaloupka, Ph.D.