Vrtné práce

Společnost DEKONTA, a.s. poskytuje komplexní služby v oblasti geologie, hydrogeologie a souvisejících oborech. Vzhledem k bohatým zkušenostem na území ČR i v zahraničí garantujeme vysokou úroveň a odbornost služeb.

Disponujeme vlastním technickým vybavením. Naše vrtné soupravy umožňují velmi dobrou dostupnost i v obtížných terénech.

Vrtné práce:

 • vrtaná studna
 • vrty pro tepelná čerpadla
 • průzkumné, monitorovací a sanační vrty

Geologické práce

 • hydrogeologický průzkum
 • hydrogeologické posudky
 • stavební projekty
 • hydrodynamické zkoušky
 • laboratorní rozbory

Související činnosti

 • jímací vrty, vrtané studny
 • vrty na vytápění, vrty pro tepelná čerpadla
 • likvidace dešťových a přečištěných odpadních vod
 • vsakovací objekty
 • poradenství, konzultace
 • opravy a likvidace vrtů
 • inženýrská činnost (báňské projekty, dozor, projekty likvidace vrtů)

Vybraná profesní oprávnění

 • hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem
 • projektování, realizace a vyhodnocování geologických prací
 • projektová činnost ve výstavbě
 • podnikání v oblasti nakládání s odpady včetně nebezpečných