News

Rekultivace skládky nebezpečných odpadů v Cismichioi

31.10.2019

Česká republika prostřednictvím Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR s Moldavskem podpořila projekt „Rekultivace skládky nebezpečných odpadů v Cismichioi”. Záměrem projektu bylo přispět ke snížení ohrožení životního prostředí a zdraví obyvatel, kteří žijí v blízkosti skládky.

Zahraniční rozvojové spolupráce

21.10.2019

Málokdo v Česku tuší, jaké úspěšné projekty Zahraniční rozvojové spolupráce se realizují v Moldavsku. A že jej nedělají jenom nevládní organizace, ale i firmy, jako DEKONTA, a.s.

Cvičení pro případ teroristického útoku

15.10.2019

Jak v případě teroristického útoku odstranit bojové chemické látky z metra a minimalizovat tak hrozivé následky?

Projekt Nanobiowat začíná bilancovat

27.09.2019

Partneři ze tří akademických subjektů ve spolupráci s největšími tuzemskými sanačními firmami vyvíjeli v rámci Centra kompetence od roku 2012 nové ekologicky šetrné technologie, které jsou schopné odstranit z kontaminovaných vod a půd organické, anorganické i mikrobiální znečištění.

Čeští vědci zkoumají účinnost umělých mokřadů na zemědělské půdě

11.09.2019

Zcela nová metodika pro navrhování a budování mokřadů v návaznosti na systémy zemědělského odvodnění je společným cílem expertů Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (VÚMOP), České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) a dřetovické firmy DEKONTA, a.s.

„Let’s talk about it“ s Petrou Innemanovou na téma bioplastů

22.08.2019

Seriál rozhovorů „Let’s Talk about It“ je projektem společnosti Unipetrol s cílem přiblížit různá udržitelná řešení, včetně jejich plusů a mínusů. Portál BusinessInfo.cz přináší vybrané rozhovory v angličtině i v českém překladu.

První kořenová čistírna odpadních vod

21.08.2019

Společnosti DEKONTA, a.s. a IPR Aqua, s.r.o. vybudovali v Kambodži první kořenovou čistírnu odpadních vod!