Služby

DEKONTA, a.s. poskytuje svým klientům (finančním institucím, vládám, obcím i soukromým investorům) komplexní balíček environmentálních služeb.

Dlouhodobé praktické zkušenosti v této oblasti a provádění tisíců projektů dává společnosti DEKONTA, a.s. schopnosti a zkušenosti poskytovat klientům kompletní podporu při nalézání nejvhodnějších řešení problémů souvisejících s životním prostředím, včetně vypracování vysoce technicky a environmentálně šetrného projektu a jeho úspěšné implementace .

Společnost DEKONTA, a.s. klade důraz na zajištění kvality poskytovaných služeb, minimalizaci negativních dopadů svých činností na životní prostředí, jakož i na zlepšení své výkonnosti v oblasti zdraví a bezpečnosti. Společnost proto zavedla integrovaný systém řízení kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s požadavky EN ISO 9001, EN ISO 14001 a ISO 45001. Společenská odpovědnost společnosti se realizuje prostřednictvím dobrovolné iniciativy Responsible Care.